90 (212) 210 10 10

Hakkımızda

Tıp eğitiminin temel amacı, toplumun sağlık düzeyini sürdürülebilir bir şekilde yükseltecek etik kurallara bağlı nitelikli hekim ve uzman hekimler yetiştirmek, bu eğitimleri etkin ve verimli bir şekilde sağlayacak ve alanı ile ilgili araştırmalar yapacak öğretim elemanlarının yetişmesine olanak sağlamak ve evrensel ölçekte sağlık hizmeti sunmaktır. Fakültemizin amacı, en son teknolojik imkanlarla temel, cerrahi ve dahili branşlarda tüm pratik ve teorik konuları kapsayan eğitimin verilmesi yoluyla mezunlara teknik beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasıdır. Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde esas olarak temel bilimler, ikinci döneminde insan biyolojisi ve mikrobiyolojinin temel esasları verilecektir. Üçüncü dönemde ise sistemler; fizyopatoloji, patoloji, farmakoloji ve klinik bilimler açısından ele alınacaktır. Fakültenin dördüncü ve beşinci dönemleri kliniklerde yapılacak stajlara ayrılmıştır. Bu iki dönemde servislerde hastalar üzerindeki çalışmalar, klinik eğitimler ve derslere ilave olarak ulusal ve uluslararası seminerler düzenlenecektir. Altıncı yıl mezuniyet öncesi intörnlük dönemidir. Bu dönemde öğrenciler, öğretim elemanları ve uzmanların denetiminde hastalar ile temas kurarak ve sorumluluk alarak kendilerini hekimliğe hazırlayacaklardır.

ANLAŞMALI KURUMLAR

Apply Nişantaşı