90 (212) 210 10 10

Tıp Eğitimi Hakkında

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ


Nişantaşı Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programı, fakültemiz vizyon ve misyonu doğrultusunda “Türkiye Yeterlikler Çerçevesi (TYÇ)” ve “2020 Ulusal Çekirdek Eğitim Programının (UÇEP)” tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmış olup; intearaktif  şekilde klasik dersler, laboratuvar uygulamaları, probleme dayalı öğrenim (PDÖ), panel, klinik beceri eğitimi ve hasta başı uygulamaları gibi farklı eğitim yöntemlerini içermektedir. Ayrıca, eğitim programımız hazırlanırken UÇEP’in Tıpta Uzmanlık Sınavı içeriği ile uyumluluk göstermesi de dikkate alınmıştır. 
Tıp Fakültemizde Eğitim-Öğretim süresi toplam altı yıldır: Bu altı yılın dağılımı: Dönem I, II ve III Klinik öncesi (preklinik) dönem ; Dönem IV ve V Klinik eğitim (staj) dönemi; Dönem VI ise intörnlük dönemi şeklindedir. 
Dönem I, II ve III’ün her  birinde  altı ders kurulu bulunmaktadır.  Öğrenci bu ders kurullarında yatay ve dikey entegrasyona göre tıp eğitimi ile ilgili; Vücuttaki hücrelerin ve dokuların yapı ve fonksiyonlarını, moleküler, biyokimyasal, metabolik özelliklerini, hücre fizyolojisini ve insanda hastalık oluşturan mikroorganizmalara ait temel bilgileri, organ ve sistemlerin embriyonik ve fötal gelişimlerini, tıbbın tarihsel gelişimini, iletişim becerilerini ve temel bilişim teknolojileri ile ilgili bilgileri kazanır. Kas ve İskelet, Kalp ve Damar, Solunum, Hematopoetik, Bağışıklık, Gastrointestinal, Sinir, Genitoüriner ve Endokrin sistemlerin normal yapı ve işlevlerini öğrenir. Toplumda sık görülen hastalıkların temel mekanizmalarını, patolojisini, etiyolojisini ve tedavisindeki temel prensipleri öğrenir. Ayrıca öykü (anamnez) alma ve fizik muayene temel becerilerini kazanmaya yönelik teorik dersler, beceri eğitimi ve uygulamalar yapar. Hasta-hekim ilişkisinde tutum ve davranışları öğrenir.
Dönem IV sürecinde Dahiliye, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Adli Tıp ve Cerrahi; Dönem V sürecinde İnfeksiyon Hastalıkları, Nöropsikiyatri, Üroloji, Halk Sağlığı, Göz Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Kulak Burun Boğaz, Hareket Sistemi ve Radyoloji Stajları yapılacaktır. Bu klinik stajlarda, ÇEP-2020 kapsamında yer alan hastalıkların, öğrenim hedeflerine uygun olarak; nedenleri, klinik tanı ve tedavileri ile acil müdahale gerektiren durumlar hakkında teorik ve pratik bilgi edinmeleri sağlanır. Olgu temelli yaklaşımlar ile klinik becerileri artar. 
Dönem VI Eğitim-Öğretim süresi içerisindeki intörnlük döneminde , ağırlıklı olarak Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)-2020 içerisinde yer alan hastalıkların, klinik tanı ve tedavileri,  acil müdahale gerektiren durumlarda uygulamalar yapar, tecrübe kazanmak ve daha önceki dönemlerde edindikleri teorik bilgileri pratik uygulamalar ile pekiştirerek klinik uygulamalardaki becerilerini artırır, etik değerleri gözeterek, mesleki bilgi ve becerileri ile hekimlik sanatının uygulamalarını öğrenir.   

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Tıp Eğitimi anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

  • BESLENME VE DİYETETİK
  • DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
  • SOSYAL HİZMET

Tıp Eğitimi anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

  • TIBBİ DOKUMANTASYON VE SEKRETERLİK
  • SOSYAL HİZMETLER

 

Apply Nişantaşı